Odstąpienie od umowy online - formularz

Twoje odstąpienie od umowy online trafi do naszej firmy Butyplus na nasz adres email. Poniżej przedstawiamy dane naszej firmy.

Butyplus
Ksawerów Nowy 25
26-804 Stromiec
tel. 502 664 379

Konto bankowe: Credit Agricole Bank Polska S.A.
38 1940 1076 6320 0896 0000 0000

sales@pielegnacja-obuwia.pl

Wyrażam chęć rezygnacji z umowy sprzedaży/odstąpienia od umowy następujących towarów:

wpisz produkt(-y) w odpowiednie pole powyżej

Wpisz datę zakupu:
Wpisz datę odbioru towaru:


Imię i nazwisko konsumenta:
Imię
Wpisz adres e-mail (podany w zamówieniu):


_____________________________________________________
data i podpis konsumenta nie jest wymagany ( wymagamy tylko jeżeli formularz jest przesyłany w formie papierowej )

Pamiętaj! Zwroty należy kierować wyłącznie na adres: Butyplus, Jowiata Sławińska-Jurek, ul. Na Skraju 109C, 05-090 Raszyn, z dopiskiem ZWROT. Nie odbieramy przesyłek za pobraniem. Szczegóły zwrotu znajdują się pod linkiem Prawo odstąpienia od umowy .