Prawo do odstąpienia od umowy

UPRAWNIENIE DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Każdemu klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego i korzystającemu ze sklepu internetowego pielegnacja-obuwia.pl przysługuje - na podstawie przepisów prawa tj. zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827) każdemu konsumentowi, który zawarł umowę na odległość prawo do odstąpienia od zawartej umowy zakupu towaru, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie w terminie czternastu dni. Oświadczenie o odstąpieniu może zostać wysłane np. na nasz adres mailowy: sales@pielegnacja-obuwia.pl korzystając z gotowego formularza online dostępnego na naszej stronie w zakładce Informacje


TERMIN:

Prawo do odstąpienia przysługuje konsumentowi w nieprzekraczalnym terminie 14 dni, który rozpoczyna się w dniu otrzymania przez konsumenta towaru. Termin uznaje się za dotrzymany, jeżeli przed jego upływem konsument wyśle oświadczenie o odstąpieniu na adres mailowy podany powyżej. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni.


ZWROT ŚWIADCZEŃ:

W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, nieuszkodzonym - nie zmieniła się wartość handlowa zwracanego produktu. Klient sklepu pielegnacja-obuwia.pl jest zobowiązany do odpowiedniego zabezpieczenia przesyłki w trakcie transportu do firmy Butyplus. Zakupiony towaru należy zwrócić tylko na poniższy adres:

Butyplus - Jowita Sławińska-Jurek
ul. Na Skraju 109C
05-090 Raszyn


Koszty zwrotnego dostarczenia towaru obciążają konsumenta, o ile odstąpienie nie zostało wywołane faktem choćby przejściowej niemożności spełnienia przez Butyplus świadczenia o właściwościach zamówionych przez konsumenta. Butyplus nie odbiera przesyłek wysyłanych przez Klientów za pobraniem. Zwrot gotówki nastąpi niezwłocznie nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia jej otrzymania. Zwroty prosimy o przesyłanie na adres powyżej ( przyspieszą Państwo w ten sposób proces dokonania zwrotu gotówki ).